Zagovor dela diplomskega seminarja: Brina Ribič, Numerična optimizacija z metodami usmerjenega spusta

Date of publication: 26. 8. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 1. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Brina RIBIČ (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Numerična optimizacija z metodami usmerjenega spusta«
dne 1. 9. 2022 ob 12.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- doc. dr. Jan Grošelj (mentor)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)