Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Rojec, Napovedno vzdrževanje električnih transformatorjev s strojnim učenjem

Date of publication: 26. 8. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 1. 9. 2022, ob 14.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Matej ROJEC (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Napovedno vzdrževanje električnih transformatorjev s strojnim učenjem«
dne 1. 9. 2022 ob 14.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- prof. dr. Ljupčo Todorovski (mentor)
- dr. Aleksandra Rashkovska Koceva (somentorica, IJS)
- mag. inž. energ. Boris Zupanc (somentor, ELES)
- doc. dr. Jan Grošelj (član)