Zagovor dela diplomskega seminarja: Tjaša Trafela, Upravljanje z osebnimi financami

Date of publication: 30. 8. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V petek, 2. 9. 2022, ob 14.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Tjaša TRAFELA (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Upravljanje z osebnimi financami«
dne 2. 9. 2022 ob 14.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- doc. dr. Matjaž Črnigoj (mentor, UL EF)
- doc. dr. Uroš Kuzman (član)