Zagovor dela diplomskega seminarja: Matevž Miščič, Mešanje z naključnimi transpozicijami

Date of publication: 31. 8. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 12.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Matevž MIŠČIČ (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Mešanje z naključnimi transpozicijami«
dne 5. 9. 2022 ob 12.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Primož Potočnik (predsednik)
- doc. dr. Urban Jezernik (mentor)
- izr. prof. dr. David Dolžan (član)