Biotehniški center Naklo

Date of publication: 2. 9. 2022
Job board
Učitelj fizike (redna zaposlitev, rok za prijavo 9.9.2022)

Način prijave:

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje (Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, naročite ga lahko tudi po elektronski pošti na naslovu: http://www.mp.gov.si) in potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oz. zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ga izdaja sodišče na območju prijavljenega prebivališča pošljite do 9. 9. 2022 na naslov Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.