Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Golob, Preverjanje ravninskosti grafov v Lean

Date of publication: 5. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V petek, 9. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Gašper GOLOB (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Preverjanje ravninskosti grafov v Lean«
dne 9. 9. 2022 ob 10.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Pavle Saksida (predsednik)
- prof. dr. Andrej Bauer (mentor)
- asist. dr. Katja Berčič (somentorica)
- doc. dr. Matija Pretnar (član)