Zagovor dela diplomskega seminarja: Domen Gradišek, Tenzorski račun v mehaniki

Date of publication: 6. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V petek, 9. 9. 2022, ob 11.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Domen GRADIŠEK (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Tenzorski račun v mehaniki«
dne 9. 9. 2022 ob 11.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Primož Potočnik (predsednik)
- doc. dr. George Mejak (mentor)
- doc. dr. Urban Jezernik (član)