Zagovor dela diplomskega seminarja: Lina Ivanova, Discrete copulas and quasi-copulas

Date of publication: 7. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V petek, 9. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Lina IVANOVA (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Discrete copulas and quasi-copulas«
dne 9. 9. 2022 ob 11.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- doc. dr. Nik Stopar (mentor, UL FE)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)