Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Marija Belingar, Vpliv spola in osebnostnih lastnosti na sprejemanje tveganj v povezavi s covidom-19

Date of publication: 7. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V petek, 9. 9. 2022, ob 14.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Ana Marija BELINGAR (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Vpliv spola in osebnostnih lastnosti na sprejemanje tveganj v povezavi s covidom-19«
dne 9. 9. 2022 ob 14.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- doc. dr. Mina Ličen (mentorica, UL EF)
- prof. dr. Tomaž Košir (član)