Zagovor dela diplomskega seminarja: Tia Krofel, Dokazi brez razkritja znanja in njihova uporaba v financah

Date of publication: 7. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V petek, 9. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Tia KROFEL (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Dokazi brez razkritja znanja in njihova uporaba v financah«
dne 9. 9. 2022 ob 12.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- izr. prof. dr. Arjana Žitnik (mentorica)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)