Zagovor dela diplomskega seminarja: Lenart Zavrtanik, Zamenljivost in de Finettijev izrek

Date of publication: 7. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V petek, 9. 9. 2022, ob 13.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Lenart ZAVRTANIK (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Zamenljivost in de Finettijev izrek«
dne 9. 9. 2022 ob 13.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (mentor)
- izr. prof. dr. Arjana Žitnik (članica)