Zagovor dela diplomskega seminarja: Admira Abdić, Investicije v neotipljivi kapital

Date of publication: 8. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V torek, 13. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Admira ABDIĆ (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Investicije v neotipljivi kapital«
dne 13. 9. 2022 ob 10.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- prof. dr. Tjaša Redek (UL EF, mentorica)
- prof. dr. Marjetka Knez (članica)