Zagovor dela diplomskega seminarja: Matevž Kopač, Opcije in upravljanje s tveganji: Primer podjetja Cephalon

Date of publication: 8. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V torek, 13. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Matevž KOPAČ (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Opcije in upravljanje s tveganji: Primer podjetja Cephalon«
dne 13. 9. 2022 ob 12.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- izr. prof. dr. Damjana Kokol Bukovšek (UL EF, mentorica)
- asist. dr. Aleš Toman (UL EF, somentor)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)