Zagovor dela diplomskega seminarja: Vito Rozman, Konvolucijske nevronske mreže in njihova uporaba

Date of publication: 8. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V torek, 13. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Vito ROZMAN (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Konvolucijske nevronske mreže in njihova uporaba«
dne 13. 9. 2022 ob 11.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- prof. dr. Marjetka Knez (mentorica)
- prof. dr. Tomaž Košir (član)