Zagovor dela diplomskega seminarja: Luna Strah, Kvantni algebrajski učinki

Date of publication: 8. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V petek, 9. 9. 2022, ob 11.30 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Luna STRAH (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Kvantni algebrajski učinki«
dne 9. 9. 2022 ob 11.30 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Pavle Saksida (predsednik)
- doc. dr. Matija Pretnar (mentor)
- prof. dr. Andrej Bauer (član)