Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Melanšek, Očrtane kocke

Date of publication: 8. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 15. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici 2.03, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Matej MELANŠEK (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Očrtane kocke«
dne 15. 9. 2022 ob 10.00 v predavalnici 2.03, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Pavle Saksida (predsednik)
- izr. prof. dr. Aleš Vavpetič (mentor)
- prof. dr. Primož Moravec (član)