Zagovor dela diplomskega seminarja: Hana Ibrahimpašić, Algebraična številska polja z majhnim številom razredov

Date of publication: 9. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V ponedeljek, 12. 9. 2022, ob 9.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Hana IBRAHIMPAŠIĆ (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Algebraična številska polja z majhnim številom razredov«
dne 12. 9. 2022 ob 9.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Pavle Saksida (predsednik)
- prof. dr. Primož Moravec (mentor)
- doc. dr. Gregor Cigler (član)