Zagovor dela diplomskega seminarja: Klara Doler, Vpliv epidemije covid-19 na trg nepremičnin v Sloveniji

Date of publication: 9. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V torek, 13. 9. 2022, ob 9.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Klara DOLER (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Vpliv epidemije covid-19 na trg nepremičnin v Sloveniji«
dne 13. 9. 2022 ob 9.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- doc. dr. Tanja Istenič (mentorica)
- prof. dr. Matjaž Konvalinka (član)