Zagovor dela diplomskega seminarja: Nace Zavrtanik, Heytingove algebre in interpretacije

Date of publication: 12. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V sredo, 14. 9. 2022, ob 10.30 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Nace ZAVRTANIK (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Heytingove algebre in interpretacije«
dne 14. 9. 2022 ob 10.30 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Roman Drnovšek (predsednik)
- izr. prof. dr. Karin Cvetko-Vah (mentorica)
- prof. dr. Matjaž Konvalinka (član)