Zagovor dela diplomskega seminarja: Peter Tiselj, Osnove polinomske kompleksne dinamike

Date of publication: 12. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 15. 9. 2022, ob 11.30 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Peter TISELJ (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Osnove polinomske kompleksne dinamike«
dne 15. 9. 2022 ob 11.30 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- izr. prof. dr. Jasna Prezelj (mentorica)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)