Zagovor dela diplomskega seminarja: Tine Markočič, Lokalni čas in položaj pri enostavnem slučajnem sprehodu

Date of publication: 12. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 15. 9. 2022, ob 12.30 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Tine MARKOČIČ (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Lokalni čas in položaj pri enostavnem slučajnem sprehodu«
dne 15. 9. 2022 ob 12.30 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (mentor)
- izr. prof. dr. Jasna Prezelj (članica)