Zagovor dela diplomskega seminarja: Klara Penko, Hermiteova interpolacija funkcij dveh spremenljivk

Date of publication: 12. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 15. 9. 2022, ob 13.30 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Klara PENKO (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Hermiteova interpolacija funkcij dveh spremenljivk«
dne 15. 9. 2022 ob 13.30 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- prof. dr. Marjetka Knez (mentorica)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)