Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Cerar, Polmer grupe SL2(Fp)

Date of publication: 12. 9. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 15. 9. 2022, ob 11.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Matej CERAR (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Polmer grupe SL2(Fp)«
dne 15. 9. 2022 ob 11.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Primož Potočnik (predsednik)
- doc. dr. Urban Jezernik (mentor)
- izr. prof. dr. Aleš Vavpetič (član)