Zavarovalnica Triglav

Date of publication: 13. 9. 2022
Job board
Samostojni analitik v Službi za upravljanje s tveganji (redna zaposlitev, rok za prijavo 30. september 2022)

Opis delovnega mesta:

 • analiziranje finančnih trgov in spremljavo makroekonomskega okolja;
 • redna spremljava izpostavljenosti do tržnih in likvidnostnih tveganj po različnih segmentih in družbah Skupine;
 • dodatno analiziranje vplivov zunanjih razmer na tržna in likvidnostna tveganja;
 • analiziranje vplivov izpostavljenosti tveganja tako na sredstvih kot obveznostih;
 • delo z modeli upravljanja tržnih in likvidnostnih tveganj, vključno z nadgradnjami;
 • ocenjevanje tveganj na podlagi matematičnostatističnih metod in modelov; sodelovanje pri razvojnih aktivnostih na področju dela z ostalimi oddelki znotraj družbe;
 • avtomatizacija korakov v procesu na način, ki omogoča boljšo preglednost in spremljavo tveganj;
 • sodelovanje pri definiranju, izračunih in analiziranju vplivov stresnih testov v okviru lastne ocene tveganj in solventnosti;
 • vpeljava vidikov trajnostnih tveganj, posebej podnebnih sprememb, v spremljavo tržnih tveganj.

Pričakujemo:

 • najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje (7. raven) naravoslovne, ekonomske, tehnične ali druge ustrezne smeri;
 • natančnost in zanesljivost;
 • sposobnost kritičnega in konstruktivnega razmišljanja;
 • timsko naravnanost in usmerjenost v skupne cilje;
 • potrpežljivost in željo po postopnem napredku;
 • dobro pisno komunikacijo in sposobnost kvalitetnega izražanja; dobro matematično izhodišče;
 • računalniško pismenost in dobro poznavanje MS Office orodij;
 • veselje do analitičnega dela.

Izbranemu kandidatu nudimo:

 • ustvarjalno in dinamično delovno okolje;
 • delo v stabilnem, uglednem, družini prijaznem podjetju;
 • delo z mentorjem;
 • možnost strokovnega izobraževanja in usposabljanja;
 • timsko delo;
 • strokovno sodelovanje s sodelavci drugih družb Skupine Triglav;
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami v Zavarovalnici Triglav na področju upravljanja s tveganji;
 • možnost spoznavanja različnih vidikov poslovanja Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav.

Delovno razmerje z izbranim kandidatom ali kandidatko bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.

Kandidati naj se prijavijo preko spletne strani: https://www.triglav.eu/sl/karierna-pot/zaposlitev-na-triglavu/kako-lahko-postanem-triglavan/neobstojece-prosto-delovno-mesto


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.