Odziv sodelavcev FMF na trditve prof. dr. Rafaela Mihaliča

Date of publication: 19. 9. 2022
General news
Dr. Žiga Zaplotnik, prof. dr. Tomaž Zwitter, izr. prof. dr. Gregor Skok ter dr. Matjaž Ličer (Nacionalni inštitut za biologijo) in dr. Tjaša Pogačar (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani)

Spletna stran Univerze v Ljubljani je objavila zapis dr. Žiga Zaplotnika, prof. dr. Tomaža Zwittra, izr. prof. dr. Gregorja Skoka ter dr. Matjaža Ličerja (Nacionalni inštitut za biologijo) in dr. Tjaše Pogačar (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), v katerem so se odzvali nedavne trditve prof. dr. Rafaela Mihaliča glede podnebnih sprememb, objavljene v medijih. Ta zapis je dosegljiv na povezavi.