Ob Tednu Univerze v Ljubljani nagrajeni štirje pedagogi, dva študenta in ena strokovna sodelavka FMF

Date of publication: 6. 12. 2022
General news

Prof. dr. Jože Rakovec, upokojeni profesor Oddelka za fiziko, je zaradi izjemnega raziskovalnega, pedagoškega in strokovnega opusa na področju meteorologije prejel naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

Prof. dr. Emil Žagar je prejel Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za dolgoletno požrtvovalno pedagoško in raziskovalno delo.

Asist. dr. Žiga Kos je prejel priznanje za delo “Nematic bits and universal logic gates”, ki je izšlo v prestižni reviji Science Advances in ki ga je Univerza v Ljubljani uvrstila med deset najodličnejših dosežkov v letošnjem letu.

Doc. dr. Matjaž Gomilšek je za predano in inovativno pedagoško in raziskovalno delo na Oddelku za fiziko prejel Svečano listino mladim visokošolskim učiteljem.

Iris Ulčakar, mag fiz., in Daniel Vitas, mag. mat., sta za izjemen študijski uspeh in obštudijske dosežke prejela Svečani listini Univerze v Ljubljani.

Barbara Dorić, vodja Službe za raziskovalno delo in projektne pisarne, je za zagnano in samoiniciativno delo prejela priznanje Univerze v Ljubljani strokovnim sodelavkam in sodelavcem.