Gremo na Erasmus+ študijsko izmenjavo

Date of publication: 12. 1. 2023
News for all students
Razpis za leto 2023/24 je objavljen. Rok za prijavo: 20. januar 2023
Gremo na Erasmus+ študijsko izmenjavo

Razpisno dokumentacijo in navodila za prijavo najdete na naslednjih povezavah:

• za študente matematike in IŠRM,

• za študente fizike.

Osnovni pogoji, ki jih morajo študenti izpolnjevati:

• aktiven status študenta med celotno izmenjavo,

• ni neporavnanih finančnih obveznosti na FMF in UL,

• študent ni bil sankcioniran v disciplinskem postopku.

Trajanje izmenjave: 3- 12 mesecev

Na izmenjavi mora študent pridobiti:

• 0-19 KT – trije meseci (npr. pisanje zaključne naloge),

• najmanj 20 KT – en semester,

• najmanj 40 KT – dva semestra.