Janko Bračič in Marko Kandić letošnja nagrajenca revije Annals of Functional Analysis

Date of publication: 19. 1. 2023
In focus
Nagrada za najboljši objavljeni članek zadnjih dveh let.

Z veseljem sporočamo, da sta letošnja nagrajenca revije Annals of Functional Analysis, ki vsako leto podeli nagrado za najboljši objavljeni članek zadnjih dveh let, naš sodelavec doc. dr. Marko Kandić in izr. prof. dr. Janko Bračič, ki je zaposlen na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Nagrado sta prejela za članek Hyperinvariant subspaces for sets of polynomially compact operators, Ann. Funct. Anal. 13, 71 (2022).

V članku se avtorja ukvarjata s problemom obstoja netrivialnih hiperinvariantnih podprostorov družin polinomsko kompaktnih operatorjev na kompleksnem Banachovem prostoru. Avtorja najprej dokažeta, da ima vsaka netrivialna zaprta algebra polinomsko kompaktnih kvazinilpotentnih operatorjev hiperinvarianten podprostor. Pogoja o zaprtosti algebre ni enostavno odpraviti, saj je že dolgo znan obstoj polenostavne tranzitivne nil-algebre na separabilnem Hilbertovem prostoru. V nadaljevanju članka se avtorja posvetita operatorskim pasovom, tj., operatorskim polgrupam idempotentnih operatorjev, in pasovnim algebram, ki jih dani operatorski pasovi generirajo. Če zaprtje pasovne algebre vsebuje neničelen kompakten operator, avtorja dokažeta, da ima pasovna algebra netrivialen hiperinvarianten podprostor. Kot posledica tega rezultata sledi, da je vsak bistveno komutirajoči operatorski pas trikotljiv.

Povezava do revije: https://www.springer.com/journal/43034

Povezava do objavljene nagrade: https://www.springer.com/journal/43034/updates/18525312

Nagrajencema iskreno čestitamo.