Zagovor dela diplomskega seminarja: Vanja Kapun, Trajanje in konveksnost obveznic

Date of publication: 26. 5. 2023
Department of Mathematics BSc thesis defense

**V četrtek, 1. 6. 2023 ob 10.00 v v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje. **

Vanja KAPUN (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika) bo
zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Trajanje in konveksnost obveznic«
dne 1. 6. 2023 ob 10.00 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- izr. prof. dr. Damjana Kokol Bukovšek (mentorica)
- asist. dr. Aleš Toman (somentor)
- izr. prof. dr. Mihael Perman (član)