Zagovor dela diplomskega seminarja: Jaka Višnjevec, Steinerjeva včrtana elipsa in lokacijski problemi

Date of publication: 26. 5. 2023
Department of Mathematics BSc thesis defense

**V petek, 16. 6. 2023 ob 11.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje. **

Jaka VIŠNJEVEC (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika,
program dvojne diplome z Univerzo v Trstu) bo zagovarjal delo diplomskega seminarja
z naslovom »Steinerjeva včrtana elipsa in lokacijski problemi«
dne 16. 6. 2023 ob 11.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- doc. dr. Urban Jezernik (predsednik)
- doc. dr. Uroš Kuzman (mentor)
- dr. Valentina Beorchia (somentorica)
- doc. dr. Oliver Dragičević (član)