Obvestilo študentom o možnostih zaradi nastalih izrednih vremenskih razmer v Sloveniji

Date of publication: 29. 8. 2023
News for physics students

Spoštovane študentke in študenti,

zaradi uničujočih poplav ste prizadeti tudi študenti FMF in vaše družine. Če zaradi nezmožnosti za študij zaradi povzročene materialne ali psihosocialne škode ali odpravljanja posledic ujme ne boste mogli opraviti vseh študijskih obveznosti in napredovati v višji letnik, imate naslednje možnosti za nadaljevanje študija v študijskem letu 2023/24:

  1. izjemni vpis v višji letnik (125. člen Statuta UL),
  2. ponavljanje letnika (66. člen ZViS),
  3. podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov (70. člen ZViS in 126. člen Statuta UL),
  4. v izjemnih primerih podaljšan rok za vpis 2023/24 do 30. 10. 2023 (40. člen ZViS).

Podrobnejša navodila glede možnosti iz točk 1., 2. in 3. so navedena v obvestilu študentom “VPISI V PRVE IN VIŠJE LETNIKE, STATUSNE PROŠNJE, ZAKLJUČEK ŠTUDIJA, PAVZIRANJE IN IZPIS”.

Navodilo k možnosti iz točke 4. Po študijskem koledarju traja jesensko izpitno obdobje do 8. 9. 2023. Študijska komisija Oddelka za fiziko lahko odobri morebitne izjeme iz razloga "poplave in neurja avgusta 2023".

Študenti lahko oddajo prošnjo z obrazložitvijo (navedba pri katerih predmetih, ki so pogoj za vpis v višji letnik ali za ponavljanje letnika, niste uspeli v roku opraviti študijskih obveznosti in želena prilagoditev) in ustreznimi dokazili (npr. kopija prijave škode pri zavarovalnici, državnih, občinskih ali drugih organih, ki vodijo evidence prijav škode in prošenj za pomoč prizadetim; potrdilo o prostovoljni pomoči pri odpravljanju posledic poplav in neurij, iz katerega mora biti razviden čas trajanja pomoči) najkasneje do 8. 9. 2023.

Podpisano prošnjo se odda (a) osebno na recepciji FMF na Jadranski 19 ali (b) se jo pošlje po klasični pošti na naslov UL FMF, Oddelek za fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, ali (c) skenirano po elektronski pošti na e-naslov fizika@fmf.uni-lj.si.

Obenem vas obveščamo, da sodelavci psihosocialne svetovalnice UL ponujajo brezplačno psihosocialno pomoč študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani ter njihovim družinskim članom, ki so v stiski zaradi poplav v Sloveniji (več na povezavi https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2023080908502878/).

Želimo vam čim hitrejšo ureditev razmer in uspešno izpitno obdobje.