Zagovor dela diplomskega seminarja: Pavla Izabela Novak, Pogojna neodvisnost v jeziku algebre

Date of publication: 12. 9. 2023
Department of Mathematics BSc thesis defense
V sredo, 13. 9. 2023, ob 16.30 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Pavla Izabela NOVAK (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Pogojna neodvisnost v jeziku algebre«
dne 13. 9. 2023 ob 16.30 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- prof. dr. Tomaž Košir (mentor)
- doc. dr. Nik Stopar (član, UL FGG)