Zagovor dela diplomskega seminarja: Mateja Možina, Posplošitev Routhovega izreka

Date of publication: 13. 9. 2023
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 14. 9. 2023, ob 10.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Mateja MOŽINA (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Posplošitev Routhovega izreka«
dne 14. 9. 2023 ob 10.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- doc. dr. Urban Jezernik (predsednik)
- izr. prof. dr. Aleš Vavpetič (mentor)
- prof. dr. Petar Pavešić (član)