Zagovor dela diplomskega seminarja: Andreja Sitar, Numerična integracija šibko singularnih integralov

Date of publication: 13. 9. 2023
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 14. 9. 2023, ob 11.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Andreja SITAR (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Numerična integracija šibko singularnih integralov«
dne 14. 9. 2023 ob 11.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- doc. dr. Tadej Kanduč (mentor)
- prof. dr. Bor Plestenjak (član)