Zagovor dela diplomskega seminarja: Nika Pavlič, Finančni instrumenti in upravljanje z operativnimi tveganji: Primer banke Société Générale

Date of publication: 13. 9. 2023
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 14. 9. 2023, ob 13.30 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Nika PAVLIČ (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Finančni instrumenti in upravljanje z operativnimi tveganji:
Primer banke Société Générale
« dne 14. 9. 2023 ob 13.30 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- doc. dr. Tanja Istenič (mentorica, UL EF)
- asist. dr. Aleš Toman (somentor, UL EF)
- prof. dr. Tomaž Košir (član)