Zagovor dela diplomskega seminarja: Žiga Gartner, Modeliranje kreditnega tveganja

Date of publication: 13. 9. 2023
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 14. 9. 2023, ob 14.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Žiga GARTNER (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Modeliranje kreditnega tveganja«
dne 14. 9. 2023 ob 14.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- izr. prof. dr. Mihael Perman (mentor)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)