Zagovor dela diplomskega seminarja: Nejc Jenko, Stohastično dinamično programiranje

Date of publication: 13. 9. 2023
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 14. 9. 2023, ob 15.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Nejc JENKO (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Stohastično dinamično programiranje«
dne 14. 9. 2023 ob 15.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- izr. prof. dr. Mihael Perman (mentor)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)