Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Marija Okorn, Metode za glajenje podatkov

Date of publication: 15. 9. 2023
Department of Mathematics BSc thesis defense
V ponedeljek, 18. 9. 2023, ob 13.30 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Ana Marija OKORN (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Metode za glajenje podatkov«
dne 18. 9. 2023 ob 13.30 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- doc. dr. Jan Grošelj (mentor)
- prof. dr. Tomaž Košir (član)