IJS - Institut "Jožef Stefan"

Date of publication: 18. 9. 2023
Job board

Na odseku za komunikacijske sisteme Instituta "Jožef Stefan" v sodelovanju s podjetjem ComSensus iščemo doktorskega kandidata (m/ž) za raziskovanje na področju upravljanja pametnih omrežji s pomočjo umetne inteligence v mešanem akademskem in industrijskem okolju. Posebna pozornost bo posvečena algoritmom iz področja globokega spodbujevalnega učenja (angl. Deep Reinforcement Learning). Izdelava sistema bo zahtevala od kandidata tudi pridobitev poglobljenega razumevanja mobilnih telekomunikacijskih sistemov, energetskih pametnih omrežji ter sodobnih tehnik za upravljanje radijskih in omrežnih virov v brezžičnih omrežjih. Kandidat bo uporabljal različne algoritme za regresijo in klasifikacijo časovnih vrst ter metode za izvajanje teh algoritmov v omrežjih ter tesno sodeloval z mladim razvojno naravnanim podjetjem ComSensus pri načrtovanju in izvajanju poskusov, analizi podatkov in razvoju modelov globokega učenja na eksperimentalnih postavitvah.

Iščemo radovedno osebo, ki je pripravljena nenehno pridobivati nova znanja in se spopasti z izzivi sodobnih tehnologij. Pomembno je, da vas zanima raziskovalno in razvojno delo in imate sposobnost reševanja problemov, ne da bi pri tem potrebovali stalno usmerjanje. Prav tako cenimo dobro komunikacijo, tako pisno kot ustno, v angleškem jeziku, saj to prispeva k uspešnemu sodelovanju v mednarodnem okolju. Dobro poznavanje programiranja v jeziku Python, osnov umetne inteligence, analize podatkov ter IKT sistemov je dodatna prednost. Poleg tega pričakujemo proaktivno sodelovanje v ekipi, v kateri boste lahko svoje ideje sproti predstavljali sodelavcem, pomagali pri vodenju študentskih projektov ter prispevali k našemu skupnemu repozitoriju na GitHubu.

Program dela bo zastavljen tako, da bo tekom doktorskega študija kandidat postal neodvisen raziskovalec z izkušnjami neposrednega sodelovanja v industrijskem okolju. Poseben poudarek bo namenjen pridobivanju različnih mednarodnih izkušenj v obliki pripravništev in kratkotrajnih raziskovalnih obiskov ter priložnosti za sodelovanje v raziskovalnih projektih, ki jih financira EU in se izvajajo v okviru razširjene raziskovalne skupine. Izsledke raziskovalnega dela bo raziskovalec objavil na reprezentativnih mednarodnih znanstvenih konferencah in v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, ob zaključku doktorskega študija pa izsledke povzel v okviru doktorske disertacije.

Okvirna plača: 1800-2200 Bruto + malica in prevoz, regres. Ob uspešnem delu obstaja tudi možnost dodatnega nagrajevanja za delovno uspešnost, ki lahko znaša do 20% bruto plače.

Druge ugodnosti: Šolnina ter vpisni stroški za doktorski študij, plačilo kotizacij ter poti na mednarodne konference, možnosti za nadaljnje usposabljanje, delo na vrhunski raziskovalni opremi.

K sodelovanju vabimo študente ki so zaključili univerzitetni študij druge stopnje računalništva, matematike ali druge naravoslovno-tehnične smeri. Če bi se radi pridružili naši ekipi v laboratoriju SensorLab, pošljite svoj življenjepis v slogu Europass ali podobno na naslov sensorlab@ijs.si. Za več informacij kontaktirajte Jerneja Hribarja (jernej.hribar@ijs.si).

Razpis je odprt do zapolnitve razpisanega delovnega mesta, prednost imajo kandidati, ki lahko z doktorskim študijem začnejo že v akademskem letu 2023/24.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.