Varnostni ukrep: Obvezna menjava gesla / Mandatory password change

Date of publication: 28. 9. 2023
News for all students

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

skladno s predstavitvijo in potrditvijo varnostnih rešitev na kolegiju dekanov, 14. 9. 2023, vas obveščamo o naslednjih varnostnih ukrepih:
1. Vklop obvezne menjave gesel na vsakih 180 dni, skladno s sprejeto informacijsko varnostno politiko Univerze v Ljubljani
2. Obvezno uporabo kompleksnih gesel (vsaj 10 znakov, kompleksni znaki, velike, male črke in številke) skladno s sprejeto informacijsko varnostno politiko Univerze v Ljubljani.
3. V noči iz srede, 27. 9. 2023, na četrtek, 28. 9. 2023, bo vključena obvezna sprememba gesla.
Po vključeni obvezni spremembi gesla boste morali spremeniti svoje geslo pred naslednjo prijavo v študijski informacijski sistem.
Geslo spremenite na portalu OFFICE.COM (https://www.office.com/) preko spodnje prijavne maske.

Po opravljeni spremembi gesla se boste z novim geslom zopet lahko vpisali v študijski informacijski sistem ter ostale aplikacije, ki jih omogoča Univerza v Ljubljani. Ob opravljeni spremembi gesla ne pozabite posodobiti gesel na vseh aplikacijah (npr. Eduroam, Outlook ali drugi poštni odjemalci), ki jih uporabljate na svojih mobilnih in drugih napravah za dostop do informacijskih virov Univerze v Ljubljani.

Študentski pisarni OF in OM


Dear students!

In accordance with the presentation and approval of security solutions at the Deans' College on September 14, 2023, we would like to inform you about the following security measures:

Mandatory passwords change every 180 days, in accordance with the adopted information security policy of the University of Ljubljana.

Mandatory use of complex passwords (at least 10 characters, including complex characters, uppercase and lowercase letters, and numbers), in accordance with the adopted information security policy of the University of Ljubljana.

On the night of Wednesday, September 27, 2023, to Thursday, September 28, 2023, a mandatory password change will be enforced. After the mandatory password change, you will need to update your password before your next login to the study information system.

Please change your password on the OFFICE.COM portal (https://www.office.com/) using the login form below.

After changing your password, you will be able to log in to the study information system and other applications provided by the University of Ljubljana with your new password. After changing your password, don't forget to update the passwords on all applications (e.g., Eduroam, Outlook, or other email clients) that you use on your mobile and other devices to access the information resources of the University of Ljubljana.

Varnostni ukrep: Obvezna menjava gesla / Mandatory password change