Zagovor dela diplomskega seminarja: Jure Smolar, Kolimite v elementarnih toposih

Date of publication: 11. 10. 2023
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 19. 10. 2023, ob 14.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Jure SMOLAR (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Kolimite v elementarnih toposih«
dne 19. 10. 2023 ob 14.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Pavle Saksida (predsednik)
- prof. dr. Andrej Bauer (mentor)
- prof. dr. Alexander Keith Simpson (član)