Laboratorij za strojno inteligenco UL FE

Date of publication: 16. 11. 2023
Job board
Raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 15. december 2023)

Opis

V laboratoriju za strojno inteligenco UL FE iščemo raziskovalca za redno delo z začetkom januarja 2024. Delo bo potekalo v okviru raziskovalnega projekta Mechanistic Interpretability for Explainable Biometric AI (MIXBAI), financiranega s strani Agencije RS za raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Cilji projekta vključujejo razširitev obstoječih metod za interpretacijo modelov globokega učenja na področje biometrične umetne inteligence, ter razvoj novih postopkov za interpretacijo biometričnih AI, osredotočen na družino pristopov razlage mehanizmov (mechanistic interpretability).

Opis del in nalog

 • Samostojno raziskovalno delo na področju strojnega učenja, biometrije, in razložljive umetne inteligence
 • Vodeno raziskovalno delo po delovnih sklopih projekta, tedenski sestanki z vodstvom delovnih sklopov in projekta
 • Sprotno poročanje o delu in rezultatih, vključno z internimi poročili, referati na domačih in mednarodnih znanstvenih konferencah, ter objavami v strokovnih revijah

Pričakujemo

 • Končano 2. stopnjo študija FMF ali sorodnih študijev naravoslovnih ali tehničnih ved (računalništvo, elektrotehnika).
 • Znanje programiranja v jeziku Python
 • Poznavanje osnov strojnega učenja
 • Tekoče znanje angleškega jezika

Ponujamo vam

 • Redno zaposlitev za določen čas (do oktobra 2026) z možnostjo podaljšanja, če se odločite za doktorski študij na UL FE
 • Možnost mentoriranja in kritja šolnine doktorskega študija na UL FE
 • Financiranje ali kritje stroškov potovanj v okviru mednarodnih konferenc, izobraževalnih aktivnosti, in sorodnih dogodkov
 • Plačilo v okviru usklajenega sistema plač javnega sektorja
 • Možnost dela na lokaciji UL FE ali oddaljeno

Način prijave kandidatov

Kandidati naj pošljejo življenjepis in spremno pismo na naslov klemen.grm@fe.uni-lj.si.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.