Prejemniki nagrad Univerze v Ljubljani

Date of publication: 28. 11. 2023
General news
Ljubljana, 28. 11. 2023 – Na slavnostni seji Senata Univerze v Ljubljani so podelili nazive častni doktor, častni senator, zlate plakete, plaketo Pro Universitate labacensi ter svečane listine mladim visokošolskim učiteljicam/učiteljem in visokošolskim sodelavkam/sodelavcem. Naziv častni doktor Univerze v Ljubljani, ki se ga podeljuje za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti, je letos prejel prof. dr. Uroš Seljak, zlato plaketo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani je prejel prof. dr. Miha Ravnik; svečano listino za mlade visokošolske učitelje in učiteljice ter visokošolske sodelavke in sodelavce je prejel doc. dr. Urban Jezernik.

Teoretični astrofizik in kozmolog prof. dr. Uroš Seljak deluje na Univerzi Kalifornije, Berkeley, in v Lawrence Berkeley National Laboratory. Najbolj znan je po raziskavah kozmičnega prasevanja, kopičenja galaksij in gravitacijskega lečenja. Njegov opus obsega okoli 200 izvirnih člankov in ima v strokovni javnosti izjemno težo. Zelo dejaven je v ameriško-slovenski izobraževalni fundaciji. Nagrada dr. Uroša Seljaka, ki jo je ustanovil, spodbuja hitrejše vključevanje študentk in študentov v znanstveno delo.

Prof. dr. Miha Ravnik, prejemnik Zlate plakete, je med najbolj prodornimi in mednarodno uveljavljenimi sodelavci naše fakultete. Je soavtor okoli 100 člankov s področja fizike mehke kondenzirane snovi, od katerih so mnogi izšli v najprestižnejših revijah. Obenem je zelo priljubljen predavatelj in predan mentor. K razvoju naše fakultete in univerze prispeva veliko tudi kot član vodstvenih organov.

Doc. dr. Urban Jezernik, prejemnik svečane listine za mlade visokošolske učitelje, je leta 2016 na naši fakulteti doktoriral iz matematike in za disertacijo prejel mednarodno nagrado Baer Prize. Leta 2019 je prejel prestižno štipendijo Marie Curie. Raziskovalno se ukvarja s teorijo grup, predvsem s problemom Emmy Noether In Babaijevo domnevo.

Prejemnikom čestitamo.