Razdelitev skupin pri vajah v poletnem semestru š. l. 2023/2024 (1. stopnja in EMŠP)

Date of publication: 15. 2. 2024
News for mathematics students

• 1. letnik

FINANČNA MATEMATIKA

 • Analiza 2, Algebra 1, Mikroekonomija in Optimizacijske metode:
  skupina 1 (V1): priimki A - M
  skupina 2 (V2): priimki N - Ž

 • Uvod v programiranje:
  Na spletni učilnici programa Matematika, 1. letnik, bodo objavljena navodila za razpored po skupinah in kdaj se bodo pričele izvajati vaje.

MATEMATIKA

 • Analiza 1, Algebra 1 in Fizika 1:
  skupina 1 (V1): priimki A - M
  skupina 2 (V2): priimki N - Ž

 • Uvod v programiranje:
  Na spletni učilnici bodo objavljena navodila za razpored po skupinah in kdaj se bodo pričele izvajati vaje.

PEDAGOŠKA MATEMATIKA

 • Analiza 1, Algebra 1 in Fizika 1:
  skupina 1 (V1): priimki A - L
  skupina 2 (V2): priimki M - Ž

 • Uvod v programiranje:
  Na spletni učilnici programa Matematika, 1. letnik, bodo objavljena navodila za razpored po skupinah in kdaj se bodo pričele izvajati vaje.

PRAKTIČNA MATEMATIKA

 • Programiranje 1:
  Ni sprememb, ostane enako kot v prvem semestru.

• 3. letnik

FINANČNA MATEMATIKA in MATEMATIKA

 • Matematično modeliranje:
  Na uvodnih predavanjih in na spletni učilnici bodo objavljena navodila za razpored po skupinah na vajah.