Seznanjanje javnosti s projektom JEK2

Date of publication: 27. 2. 2024
News for physics students
Seznanjanje javnosti s prednostmi uporabe jedrske energije za pridobivanje električne energije

GEN Energija pripravlja t.i. Roadshow, s katerim se bo prekrižarilo celotno Slovenijo in ljudi seznanjalo s projektom JEK2. Obiskalo se bo večino slovenskih mest in krajev in ljudem pokazalo prednosti uporabe jedrske energije za pridobivanje električne energije ter razbijalo neresnične mite, ki krožijo v javnosti.

Roadshow se bo izvajal od sredine maja do konca junija in od sredine avgusta do konca septembra. Dogodki se bodo izvajali preko vikendov, izjemoma ob petkih. Sodelovanje študentov na dogodkih je dobrodošlo. Pred prvim dogodkom se bo izvedlo šolanje/usposabljanje na Vrbini v Krškem.

Poleg moralnega zadoščenja bodo sodelujoči študenti deležni tudi finančne kompenzacije z urno postavko za inštrukcije. Če se želite postaviti za projekt (vaše) prihodnosti, pišite na: gorazd.slak@gen-energija.si