Zagovor dela diplomskega seminarja: Tina Drnovšek, Prosta inverzna polgrupa

Date of publication: 12. 3. 2024
Department of Mathematics BSc thesis defense
V petek, 22. 3. 2024, ob 10.00 v predavalnici Kuščerjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje.

Tina DRNOVŠEK (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Prosta inverzna polgrupa«
dne 22. 3. 2024 ob 10.00 v predavalnici Kuščerjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Pavle Saksida (predsednik)
- izr. prof. dr. Ganna Kudryavtseva (mentorica)
- prof. dr. Primož Moravec (član)