Umrl je prof. dr. Zvonko Trontelj (1937 - 2024)

Date of publication: 10. 4. 2024
General news

Izjemnemu pedagogu in znanstveniku smo hvaležni za velik prispevek k razvoju študija fizike in k raziskovalnem delu na področju jedrske magnetne in kvadrupolne resonance ter magnetizma.

Prof. Trontelj je diplomiral leta 1962 in doktoriral 1971 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Izpopolnjeval se je na univerzah v ZDA in na univerzi v Helsinkih. Od 1962 je delal na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani, od 1963 na FNT (današnji Fakulteti za matematiko in fiziko UL), od 1997 kot redni profesor. Več let je v Berlinu vodil laboratorij za bioelektrične raziskave na Zveznem fizikalno tehniškem zavodu. Raziskoval je v eksperimentalni fiziki trdne snovi: fazni prehodi, inkomenzurabilni sistemi, in aplikacijski fiziki: uporaba senzorjev SQUID za biomagnetne meritve in meritve elektronskega in jedrskega magnetizma, minihladilni sistem Stirlingove vrste. Skupaj s sodelavci je objavil več kot 100 znanstvenih in strokovnih člankov. (Vir: Enciklopedija Slovenije, 13. zvezek, Ljubljana 1999, str. 349, 350, Trontelj, Zvonko).

Žalna seja bo potekala v sredo, 24. 4. ob 17:00, v Veliki fizikalni predavalnici (Peterlinov paviljon) na Jadranski 26.