Nagrada Marjana Jermana za leto 2024

Date of publication: 16. 5. 2024
News for all students
Poziv za oddajo predlogov do 15. 6. 2024.

Komisija za Nagrado Marjana Jermana poziva vse študente in zaposlene na UL FMF k vložitvi predlogov za Nagrado Marjana Jermana. Fakulteta nagrado podeljuje v spomin na dr. Marjana Jermana kot priznanje in vzpodbudo za vrhunsko vodenje vaj. Pravila podeljevanja nagrade so določena v pravilniku.

Predloge, ki naj vsebujejo ime kandidata in utemeljitev, do 15. junija 2024 posredujte preko elektronske pošte v tajništvo UL FMF na naslov tajnistvo@fmf.uni-lj.si z zadevo "Predlog za Nagrado Marjana Jermana". Nagrado lahko prejmejo kandidati, ki so kadarkoli v preteklih petih študijskih letih vodili vaje pri predmetih v pristojnosti UL FMF. Nagrade ne morejo prejeti tisti, ki so jo prejeli v preteklih petih letih. Dosedanji prejemniki nagrade so:
• za leto 2021 dr. Klemen Bučar in dr. Jure Kališnik
• za leto 2022 dr. Vladimir Radulović in dr. Gregor Šega
• za leto 2023 dr. Dejan Govc in dr. Martin Klanjšek

Komisija v postopku izbire upošteva utemeljitve in izjemnost pedagoškega dela pri vodenju vaj kandidatov pri vseh poučevanih predmetih v preteklih letih. Pri oceni pedagoškega dela upošteva vzdrževanje visokega nivoja podajanega znanja, razumljivost razlage in relevantnost izbranih primerov, prizadevanje tudi težjo snov približati vsem študentom, organiziranost vaj, pripravljenost na dodatna pojasnila, spodbujanje k sodelovanju, motiviranje za delo, korektnost in točnost pri preverjanjih znanja, dostopnost in odzivnost izven neposrednega pouka ter iskren in spoštljiv odnos do študentov.

Na podlagi vloženih predlogov bo komisija izbrala največ enega nagrajenca s področja v pristojnosti Oddelka za matematiko ter največ enega s področja v pristojnosti Oddelka za fiziko.

Dodatna pojasnila lahko dobite od Simona Čoparja (Oddelek za fiziko) in Saša Strleta (Oddelek za matematiko).