Skip to main content

Razpis o dodelitvi štipendij za doktorski študij matematike in naravoslovnih ved doma ali v tujini za študijsko leto 2024/2025

Date of publication: 5. 6. 2024
News for mathematics students
Rok za prijavo: 16. 9. 2024.

Fundacija akademika Ivana Vidava, ustanova za štipendiranje študentov matematike in naravoslovnih ved doktorskega študijskega programa objavlja

razpis o dodelitvi štipendij za doktorski študij (3. bolonjska stopnja) matematike in naravoslovnih ved doma ali v tujini za študijsko leto 2024/2025.

Fundacija akademika Ivana Vidava, ustanova za štipendiranje študentov matematike in naravoslovnih ved doktorskega študijskega programa (v nadaljevanju: fundacija) bo za študijsko leto 2024/2025 podelila eno štipendijo, največ v znesku 5.000,00 EUR, s katerim bo prispevala k pokrivanju stroškov doktorskega študija (3. bolonjska stopnja) mladih slovenskih matematikov in naravoslovcev. Pričakujemo prijave kandidatov, ki niso redno zaposleni, ne prejemajo dohodkov iz naslova dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niso starejši od dopolnjenih 28 let in imajo povprečno oceno študija najmanj 8.

Prijava za razpis mora vsebovati naslednje:
- osebno prošnjo prijavitelja in življenjepis z osebnimi podatki (ime in priimek, stalno prebivališče ter kontaktni elektronski naslov oz. telefonsko številko),
- potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oz. kopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
- potrdilo o pridobljeni izobrazbi in potrdilo o do vložitve vloge opravljenih izpitih z doseženo povprečno oceno,
- potrdilo o vpisu v izobraževalni program (če se bo prijavitelj izobraževal v tujini tudi potrdilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in izobraževalnega programa),
- predviden potek študija,
- priporočilo mentorja,
- podpisano soglasje prijavitelja za obdelavo osebnih podatkov (glej soglasje v priponki).

Pravila dodelitve štipendije in izvajanja štipendiranja so določena v Pravilniku o dodeljevanju štipendij za študij matematike in naravoslovnih ved iz Fundacije akademika Ivana Vidava, ustanove za štipendiranje študentov matematike in naravoslovnih ved doktorskega študijskega programa.

Fundacija bo z vsakim prejemnikom štipendije sklenila pogodbo, v kateri bodo natančno določene pravice in obveznosti obeh strank.

Uprava fundacije bo svojo odločitev kandidatom sporočila najpozneje do konca septembra 2024.

Dodatna pojasnila o razpisu lahko dobite na tel. številki: 01/ 4706-130.

Kandidati naj pošljejo prijave do vključno ponedeljka, 16. septembra 2024, na e-naslov: sazu@sazu.si ali po pošti na naslov:

Fundacija akademika Ivana Vidava, ustanova za štipendiranje študentov matematike in naravoslovnih ved doktorskega študijskega programa
Novi trg 3
1000 Ljubljana
"Za razpis štipendij"