Skip to main content

SID Banka

Date of publication: 21. 6. 2024
Job board
Kadrovska štipendija (rok za prijavo: 15. september 2024)

Začnite graditi svojo karierno pot že danes!

Razpisujemo dve kadrovski štipendiji za študente in študentke magistrskega študijskega programa 2. bolonjske stopnje iz naslednjih smeri:

Univerza v Ljubljani (interdisciplinarni študij)

 • Uporabna statistika (Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za računalništvo in informatiko)
 • Računalništvo in matematika (Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za računalništvo in informatiko)

Fakulteta za mematiko in fiziko UL

 • Finančna matematika

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki:

 • redno opravljajo študijske obveznosti – imajo status rednega študenta,
 • so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Republike Slovenije,
 • dosegajo višjo povprečno oceno,
 • imajo praktične izkušnje s programskim jezikom R,
 • so jim znane metode modeliranja in napovedovanja,
 • poznajo orodje za delo z bazami podatkov (SQL),
 • napredno uporabljajo MS orodja (Excel, Word, PowerPoint, Teams),
 • imajo višji nivo uporabnega znanja angleškega jezika.

Kaj ponujamo štipendistom?

 • konkurenčno mesečno štipendijo,
 • možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem obvezne prakse in počitniškega dela,
 • možnost pisanja zaključnega dela na primerih iz prakse banke,
 • zaposlitev po zaključku študija in strokovni razvoj kariere v banki.

Prijava na razpis mora vsebovati:

 • motivacijsko pismo, v katerem navedete razloge, zakaj želite postati naš štipendist/tka,
 • življenjepis,
 • potrdilo o vpisu v tekoči letnik študija/status študenta,
 • potrdilo o vseh opravljenih študijskih obveznostih s povprečno oceno;
 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
 • dokazilo o znanju angleškega jezika (spričevalo, certifikat, opravljen izpit, …)
 • morebitna potrdila, priporočila ali druga dokazila,
 • izjavo študenta/tke, da ne prejema kadrovske štipendije pri drugem delodajalcu.

Rok in oddaja vloge:

Vlogo za pridobitev kadrovske štipendije s prilogami pošljite do vključno 15.9.2024 na elektronski naslov kadrovska@sid.si z zadevo »Kadrovska štipendija«.

Po pregledu vlog bomo kandidate, ki izpolnjujejo naše zahteve in pogoje povabili na kadrovski pogovor.

Izbrani kandidat/kandidatka bo skladno s štipendijsko politiko SID banke sklenil/a pogodbo o štipendiranju.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 01 200 7722 ali 01 200 7286 ali na elektronski naslov kadrovska@sid.si.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.